-
Narodil
Zemžel

Filmografie [Auszug]
1978: [10.12] Gesche Gottfried (Kamera), Režie Karl Fruchtmann, with Rolf Becker, Ursula Hinrichs, Willy Leyrer,
1967: [/ /1] Biedermann und die Brandstifter (Kamera), Režie Rainer Wolffhardt, with Herbert Bötticher, Ruth Drexel, Joachim Giese,

Filmografie nach Kategorien

Kamera

in other Database records:

Disclaimer
Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající, ale poskytnout informace do naší databáze v době poslední aktualizace. Všechny údaje jsou zkoumány na mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou právní nároky vyplývající z nesprávné nebo chybějící informace výslovně odmítl. Vzhledem k stávající judikatury v některých zemích může být činěna odpovědnou osobu, která odkazuje na adresy, které mohou mít kriminální obsah nebo šířit dále odkazovat na tyto stránky a obsah, pokud obsahuje jasné z této odpovědnosti. Naše odkazy níže byly zkoumány podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžeme akceptovat v žádném případě za obsah těchto webových stránek a odkazů, které máme žádnou odpovědnost. Nabízíme toto vysvětlení obdobně ze všech zemí a všech jazycích. Pokud není uvedeno jinak označeny, citace v běžném právu, s uvozovky ze zdrojů přidán.Autorské právo k tomuto citací je od autorů. - - KinoTV