Uliks Fehmiu

No Photo of Uliks Fehmiu
Herec -
Borndate unknown

** *** This site has moved... ***
Press here for the actual version **


Mini-Biography:
The day of birth of Uliks Fehmiu is not on record. He is Herec, known for Beli, Beli Svet (2010), Uliks Fehmiu's first movie on record is from 2010. His last motion picture on file dates from 2010.

Filmografie [Auszug]
2010: Beli, Beli Svet


updated Sat 24. Jul. 2010

Disclaimer
Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající, ale poskytnout informace do naší databáze v době poslední aktualizace. Všechny údaje jsou zkoumány na mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou právní nároky vyplývající z nesprávné nebo chybějící informace výslovně odmítl. Vzhledem k stávající judikatury v některých zemích může být činěna odpovědnou osobu, která odkazuje na adresy, které mohou mít kriminální obsah nebo šířit dále odkazovat na tyto stránky a obsah, pokud obsahuje jasné z této odpovědnosti. Naše odkazy níže byly zkoumány podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžeme akceptovat v žádném případě za obsah těchto webových stránek a odkazů, které máme žádnou odpovědnost. Nabízíme toto vysvětlení obdobně ze všech zemí a všech jazycích. Pokud není uvedeno jinak označeny, citace v běžném právu, s uvozovky ze zdrojů přidán.Autorské právo k tomuto citací je od autorů. - Uliks Fehmiu - KinoTV © March 24, 2018 by Unicorn Media