Frederik Buch

Actor - Danmark
Born December 8, 1975 in Kopenhagen
Died April 13, 1925 in Kopenhagen

Mini-Biography:
Frederik Buch was born on December 8, 1975 in Kopenhagen. He was a Danish Actor, known for Hun skriver paa Maskine (1918), Skorstensfejeren kommer i morgen (1914), Bytte Roller (1914), Frederik Buch's first movie on record is from 1908. Frederik Buch died on April 13, 1925 in Kopenhagen. His last motion picture on file dates from 1919.

Frederik Buch Filmography [Auszug]
1919: [12.15] Det lille pus (Cast), Directed by Lau Lauritzen sen., with Agnes Andersen, Lauritz Olsen,
1919: [11.24] Kærlighed og Kontanter (Cast), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Agnes Andersen, Carl Alstrup,
1919: [05.19] Gøglerbandens Adoptivdatter (Potifars Hustru, Kvinnaränker, Gjaeglerbandens adoptivdatter) (Cast), Directed by Robert Dinesen, with Inger Nybo, Arne Weel,
1918: [12.02] Bunkebryllup (Cast), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Ragnhild Sannom, Kate Fabian,
1918: [09.02] Naar Ungdommen raser (Cast: Sagfører Svinke), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Bertel Krause, Rasmus Christiansen,
1918: [] Reservestatisten (Cast: Peter Knopp, reservestatist), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Ragnhild Sannom, Lauritz Olsen,
1918: [] Det spøger i Villaen (Cast: Grosserer Knopp), Directed by Oscar Stribolt, with Betzy Kofoed, Lauritz Olsen,
1918: [06.10] Hendes stille Sværmeri (Trofast Venskab) (Cast: Sven Slinger, Dichter), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Lauritz Olsen, Charles Willumsen,
1918: [02.25] Hun skriver paa Maskine (Rivalerne) (Cast: Snik), Directed by Lau Lauritzen sen., with Lauritz Olsen, Ragnhild Sannom,
1917: [10.08] Kampen om Kvinden (Cast: Morten Lee, matros), Directed by Hjalmar Davidsen, with Johannes Ring, Johanne Krum-Hunderup, Johanne Fritz-Petersen,
1917: [07.16] Den forfulgte Brudgom (Cast: Lohengrin-Jensen, direktør), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Astrid Krygell, Helen Gammeltoft,
1917: [07.02] Et fremmeligt Barn (Cast: Klaus, Lembergs søn), Directed by Lau Lauritzen Sr., with , Agnes Nørlund,
1917: [06.04] Ung og forelsket (Cast: Grosserer Isac), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Lauritz Olsen, Agnes Andersen, ,
1917: [05.21] De forheksede Støvler (Cast: Grosserer Nicolaj Nuttekær), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Olga Svendsen, Lauritz Olsen,
1917: [01.24] Min Svigerinde fra Amerika (Cast), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Kate Fabian, Agnes Andersen,
1917: [01.22] Askepot (Cast), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Arne Weel, ,
1916: [12.21] En uheldig Skygge (Cast), Directed by Lau Lauritzen sen., with Torben Meyer, Gyda Aller, Christian Schrøder,
1916: [11.27] Det gaadefulde Væsen (Cast), Directed by Robert Dinesen, Lau Lauritzen sen., with Carl Alstrup, Rita Sacchetto, Aage Hertel,
1916: [] Hønseministerens Besøg (Cast), Directed by Lau Lauritzen Sr., with , Gyda Aller, Arne Weel,
1916: [] Den ædle Skrædder (Cast), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Alma Hinding, Rasmus Christiansen,
1916: [06.30] I tjenstligt Øjemed (On special commission) (Cast), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Carl Alstrup, Ellen Kornbeck, Gyda Aller,
1916: [05.15] Det bertillonske System (Cast: Fuldmægtig Søren Willemoes Sørensen), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Christian Schrøder, Helen Gammeltoft,
1916: [05.08] Vidunderhunden (Cast), Directed by Lau Lauritzen sen., with Carl Alstrup, Gyda Aller,
1916: [02.28] Sommer-Kærlighed (Cast: Sagfører Snip), Directed by Lau Lauritzen Sr., with , Gyda Aller,
1915: [12.09] Kone søges (Cast), Directed by Lau Lauritzen Sr., with Gyda Aller, Christian Schrøder,
1915: [09.12] En slem Dreng (Naughty boy) (Cast), Directed by Lau Lauritzen sen., with Lauritz Olsen, Gyda Aller, ,
1915: [06.15] Ramasjang i Kantonnementet (Cast), Directed by Christian Schrøder, with Christian Schrøder, ,
1915: [03.08] Trold kan tæmmes (Cast: Chas. Smith, grosserer), Directed by Holger-Madsen, with Bertel Krause, Rita Sacchetto, Nicolai Johannsen,
1914: [09.21] Amors krogveje (Cast), Directed by Robert Dinesen, with Carl Alstrup, Edvin Bruun, Ebba Thomsen,
1914: [00.00] Skorstensfejeren kommer i morgen (The sweep will call to-morrow) (Scenario), Directed by A.W. Sandberg, with Holger Pedersen, , Carl Schenstrøm,
1914: [] Bytte Roller (The Girl of his Heart) (Cast: Bobby, Sir Thomas' kok), Directed by August Blom, with Nicolai Johannsen, Henny Lauritzen,
1914: [] Stop Tyven! (Stop thief!) (Cast), Directed by Sofus Wolder, with , Carl Alstrup,
1914: [06.29] Min Ven Levy (Cast: Levy, journalist), Directed by Holger-Madsen, with Arnold Christensen, Gyda Aller, ,
1914: [04.16] Tugthusfange No. 97 (The Outcast) (Cast), Directed by August Blom, with Aage Hertel, Marie Dinesen, Charles Willumsen,
1913: [12.26] Under Blinkfyrets Straaler (Out on the Deep) (Cast: Fred, Schiffskoch), Directed by Robert Dinesen, with , Ebba Thomsen, Svend Kornbeck,
1913: [11/27] Elskovs gækkeri (En unbehaendig kriger, En uheldig kriger, Uninvited) (Cast: Oberst Brumberg), Directed by Sofus Wolder, with Maja Bjerre-Lind, Johanne Fritz-Petersen,
1913: [10.30] Lykkens lunefulde Spil (Cast), Directed by Sofus Wolder, with Olga Svendsen, Stella Kjerulf,
1913: [08.16] Hvor er Pelle? (Where is doggy?) (Cast: Pimpesen), Directed by Christian Schrøder, with Olga Svendsen, Lauritz Olsen,
1913: [08.11] En farlig Forbryderske (Wanted) (Cast), Directed by Eduard Schnedler-Sørensen, with Clara Wieth, Johannes Ring, Anton de Verdier,
1913: [06.29] Frederik Buch som Dekoratør (Cast), Directed by Sofus Wolder, with , Emilie Otterdahl,
1913: [06.23] Fem Kopier (The Five Copies) (Cast), Directed by August Blom, with Oluf Billesborg, ,
1913: [05.04] Sladder (Told in confidence) (Cast), Directed by Christian Schrøder, with Alma Hinding, Lily Frederiksen, ,
1913: [04/17] Tvillingebrødrene (Cast), Directed by William Augustinus, with , Carl Fischer,
1913: [03.14] Frederik Buch som Soldat (Buch i Tröjen, Rekruttens Genvordigheder, Fred as Soldier) (Cast), Directed by Christian Schrøder, with Carl Petersen, Carl Schenstrøm,
1912: [09.27] Hotellets nye Skopudser (The New Boot Cleaner) (Cast: Fritz, skopudser), Directed by Eduard Schnedler-Sørensen, with , ,
1912: [08.23] De uheldige Friere (Unsuccessful Flirtation, Unlucky Suitors) (Cast), Directed by N. N., with , Hilmar Clausen, ,
1912: [05.22] Jernbanens Datter (The little railroad Queen) (Cast), Directed by August Blom, with Valdemar Psilander, Karen Lund, Else Frölich,
1912: [03.12] Et moderne Ægteskab (Who is to blame) (Cast), Directed by Leo Tscherning, with Carl Alstrup, Karen Lund, ,
1911: [11.16] Dyrekøbt Glimmer (When passion blinds honesty) (Cast), Directed by Urban Gad, with Johannes Poulsen, Frederik Jacobsen, ,
1911: [11.13] Kærlighedens Styrke (The power of love) (Cast), Directed by August Blom, with Axel Strøm, , Clara Wieth,
1911: [] Den uundgaaelige Jensen (Cast), Directed by William Augustinus, with , Frederik Jacobsen,
1911: [] Hævnen er sød (Revenge is sweet) (Cast: Maries Verehrer), Directed by William Augustinus, with Ellen Kornbeck, , ,
1910: [09.15] Slavehandlernes Flugt (Cast: Goldschmidt, Mädchenhändler), Directed by N. N., with Ellen Holm, Philip Bech,
1908: [] Skilt og atter forenet (Cast), Directed by Viggo Larsen, with Poul Gregaard, Petrine Sonne,

. 52

Filmography Frederik Buch nach Kategorien

Drehbuch Darsteller

Frederik Buch in other Database records:

Disclaimer
The information above does not purport to be exhaustive, but give the level of information to our database at the time of last update. All figures are best knowledge and belief researched to, legal claims arising from incorrect or missing information are expressly rejected.
Due to the current law in some countries can be held responsible person who addresses refers to having a criminal content spread may or criminal content and pages further refer, unless he closes clear from such liability. Our links below are researched to the best of my knowledge and belief, but we can not accept in any way for the content of these web pages and links from us any liability. We provide this explanation by analogy from all countries and all languages of. Quotations, if not otherwise marked, in the usual right to quote with identification of the sources added.
The copyright lies with the authors of these quotes - Frederik Buch - KinoTV