-
Narodil
Zemžel

Filmografie [Auszug]
1915: [11.13] Les Vampires (Herci: Juge d'instruction), Režie Louis Feuillade, with Musidora, Édouard Mathé, Marcel Lévesque,
1911: [] Âme de traître (Herci), Režie Georges Denola, with Mévisto, ,
1910: [] Fleur des maquis (Herci), Režie Georges Denola, with Mévisto, Madeleine Fromet,

. 3

Filmografie nach Kategorien

Darsteller

in other Database records:

Disclaimer
Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající, ale poskytnout informace do naší databáze v době poslední aktualizace. Všechny údaje jsou zkoumány na mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou právní nároky vyplývající z nesprávné nebo chybějící informace výslovně odmítl. Vzhledem k stávající judikatury v některých zemích může být činěna odpovědnou osobu, která odkazuje na adresy, které mohou mít kriminální obsah nebo šířit dále odkazovat na tyto stránky a obsah, pokud obsahuje jasné z této odpovědnosti. Naše odkazy níže byly zkoumány podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžeme akceptovat v žádném případě za obsah těchto webových stránek a odkazů, které máme žádnou odpovědnost. Nabízíme toto vysvětlení obdobně ze všech zemí a všech jazycích. Pokud není uvedeno jinak označeny, citace v běžném právu, s uvozovky ze zdrojů přidán.Autorské právo k tomuto citací je od autorů. - - KinoTV