Alec Coppel

Scénárista - USA
Borndate unknown

Mini-Biography:
The day of birth of Alec Coppel is not on record. He is an American Scénárista, known for Vertigo (1958), Moment to Moment (1965), Captain's Paradise (1953), Alec Coppel's first movie on record is from 1951. His last motion picture on file dates from 1965.

Alec Coppel Filmografie [Auszug]
1965: [/ /1] Moment to Moment (Napsal), Režie Mervyn Le Roy, with Donald Woods, Jean Seberg, Peter Robbins,
1961: [/ /1] Lo spadaccino di Siena (Napsal), Režie Etienne Périer, with Riccardo Garrone, Stewart Granger, Christine Kaufmann,
1958: [04.28] Vertigo (Napsal), Režie Alfred Hitchcock, with James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes,
1953: [] Captain's Paradise (Napsal), Režie Anthony Kimmins, with Yvonne De Carlo, Bill Fraser, Charles Goldner,
1951: [/ /1] No Highway in the Sky (Napsal), Režie Henry Koster, with James Stewart, Marlene Dietrich, Glynis Jones,

. 3

Filmografie Alec Coppel nach Kategorien

Drehbuch

Alec Coppel in other Database records:

Disclaimer
Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající, ale poskytnout informace do naší databáze v době poslední aktualizace. Všechny údaje jsou zkoumány na mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou právní nároky vyplývající z nesprávné nebo chybějící informace výslovně odmítl. Vzhledem k stávající judikatury v některých zemích může být činěna odpovědnou osobu, která odkazuje na adresy, které mohou mít kriminální obsah nebo šířit dále odkazovat na tyto stránky a obsah, pokud obsahuje jasné z této odpovědnosti. Naše odkazy níže byly zkoumány podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžeme akceptovat v žádném případě za obsah těchto webových stránek a odkazů, které máme žádnou odpovědnost. Nabízíme toto vysvětlení obdobně ze všech zemí a všech jazycích. Pokud není uvedeno jinak označeny, citace v běžném právu, s uvozovky ze zdrojů přidán.Autorské právo k tomuto citací je od autorů. - Alec Coppel - KinoTV