John S. Detlie

Art Director - USA
Borndate unknown

Mini-Biography:
The day of birth of John S. Detlie is not on record. He is an American Art Director, known for Test pilot (1938), John S. Detlie's first movie on record is from 1938. His last motion picture on file dates from 1938.

John S. Detlie Filmografie [Auszug]
1938: [/ /1] Test pilot (Architekt), Režie Victor Fleming, with , Myrna Loy, Priscilla Lawson,

. 1

Filmografie John S. Detlie nach Kategorien

Art Director

John S. Detlie in other Database records:

Disclaimer
Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající, ale poskytnout informace do naší databáze v době poslední aktualizace. Všechny údaje jsou zkoumány na mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou právní nároky vyplývající z nesprávné nebo chybějící informace výslovně odmítl. Vzhledem k stávající judikatury v některých zemích může být činěna odpovědnou osobu, která odkazuje na adresy, které mohou mít kriminální obsah nebo šířit dále odkazovat na tyto stránky a obsah, pokud obsahuje jasné z této odpovědnosti. Naše odkazy níže byly zkoumány podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžeme akceptovat v žádném případě za obsah těchto webových stránek a odkazů, které máme žádnou odpovědnost. Nabízíme toto vysvětlení obdobně ze všech zemí a všech jazycích. Pokud není uvedeno jinak označeny, citace v běžném právu, s uvozovky ze zdrojů přidán.Autorské právo k tomuto citací je od autorů. - John S. Detlie - KinoTV