Michael Bindlechner

Režisér -
Borndate unknown

Mini-Biography:
The day of birth of Michael Bindlechner is not on record. He is Režisér, known for In Heaven (1997), Michael Bindlechner's first movie on record is from 1997. His last motion picture on file dates from 1997.

Michael Bindlechner Filmografie [Auszug]
1997: [/ /1] In Heaven (Ředitel), with Xaver Hutter, Merab Ninidze, Hary Prinz,

Filmografie Michael Bindlechner nach Kategorien

Regie

Michael Bindlechner in other Database records:

Disclaimer
Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající, ale poskytnout informace do naší databáze v době poslední aktualizace. Všechny údaje jsou zkoumány na mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou právní nároky vyplývající z nesprávné nebo chybějící informace výslovně odmítl. Vzhledem k stávající judikatury v některých zemích může být činěna odpovědnou osobu, která odkazuje na adresy, které mohou mít kriminální obsah nebo šířit dále odkazovat na tyto stránky a obsah, pokud obsahuje jasné z této odpovědnosti. Naše odkazy níže byly zkoumány podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžeme akceptovat v žádném případě za obsah těchto webových stránek a odkazů, které máme žádnou odpovědnost. Nabízíme toto vysvětlení obdobně ze všech zemí a všech jazycích. Pokud není uvedeno jinak označeny, citace v běžném právu, s uvozovky ze zdrojů přidán.Autorské právo k tomuto citací je od autorů. - Michael Bindlechner - KinoTV