Hardi Pardaillon
youtube  |  France, 1963
Režie: Bernard Borderie,

*** This site has moved... ***


Main Cast: Gérard Barray ,
Technické ,Lenght: 95 minut
Zvukový systém: not indicated

Obecné připomínky (v němčině): Im 16. jh. spielender Dostüm-Degen-Schinken... Obecné připomínky
Lenght: 95 minut

Tags: Musketier, Schwert und Degen,

Disclaimer
Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající, ale poskytnout informace do naší databáze v době poslední aktualizace. Všechny údaje jsou zkoumány na mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou právní nároky vyplývající z nesprávné nebo chybějící informace výslovně odmítl. Vzhledem k stávající judikatury v některých zemích může být činěna odpovědnou osobu, která odkazuje na adresy, které mohou mít kriminální obsah nebo šířit dále odkazovat na tyto stránky a obsah, pokud obsahuje jasné z této odpovědnosti. Naše odkazy níže byly zkoumány podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžeme akceptovat v žádném případě za obsah těchto webových stránek a odkazů, které máme žádnou odpovědnost. Nabízíme toto vysvětlení obdobně ze všech zemí a všech jazycích. Pokud není uvedeno jinak označeny, citace v běžném právu, s uvozovky ze zdrojů přidán.Autorské právo k tomuto citací je od autorů. - Hardi Pardaillon (1963) - KinoTV