The Tunnel
youtube  |  Great Britain, 1935
Režie: Maurice Elvey,

*** This site has moved... ***
Press here for the actual version


Napsal: Bernhard Kellermann Curt Siodmak
Main Cast: Richard Dix [Richard 'Mack' McAllan], Leslie Banks [Frederick 'Robbie' Robbins], Madge Evans [Ruth McAllan],
Technické Formát: 35 mm - černý a bílý film,
Zvukový systém: Mono

Disclaimer
Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající, ale poskytnout informace do naší databáze v době poslední aktualizace. Všechny údaje jsou zkoumány na mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou právní nároky vyplývající z nesprávné nebo chybějící informace výslovně odmítl. Vzhledem k stávající judikatury v některých zemích může být činěna odpovědnou osobu, která odkazuje na adresy, které mohou mít kriminální obsah nebo šířit dále odkazovat na tyto stránky a obsah, pokud obsahuje jasné z této odpovědnosti. Naše odkazy níže byly zkoumány podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžeme akceptovat v žádném případě za obsah těchto webových stránek a odkazů, které máme žádnou odpovědnost. Nabízíme toto vysvětlení obdobně ze všech zemí a všech jazycích. Pokud není uvedeno jinak označeny, citace v běžném právu, s uvozovky ze zdrojů přidán.Autorské právo k tomuto citací je od autorů. - The Tunnel (1935) - KinoTV