Konec milování

The End of Loving

Directed by: Otakar Štáfl, Max Urban, CZ, 1913

CZ, 1913
Szenenphoto aus Konec milování, © Production Company


Cast and Credits

Production
Distribution
Producer
Director
Scenario
Story
Director of Photography
Cast [Irena (as Andula Sedlácková)]
Milos Vávra [Fred]
Milos Vávra [Lolotta]
Alois Sedlácek [Family Friend]
Alois Sedlácek [Notar]
Alois Sedlácek [Irena's friend]
Alois Sedlácek [Older Irena's friend]
Alois Sedlácek [Chauffeur]

Technical specifications
Category: Short Feature Film
Technical Details: Format: 35 mm, 1:1,33 - Ratio: 1:1,33 - Black and White,Length: 23 minutes
Sound System: silent
First Screening: October 17, 1913 in Praha
Survival Status: Prints of this picture exist [Archiv: Nfa]

Synopsis in German
Irena miluje Freda a chce se za něho co nejdříve provdat. Také Fred se s ní chce oženit. Irena je totiž bohatá, zatímco Fred je velmi zadlužený, dokonce nemůže zaplatit ani krejčímu a šoférovi. Fred má však milenku Lolottu, která mu ztropí scénu, když najde v časopise oznámení o zasnoubení s Irenou. Fred ji uklidní s cynickým příslibem, že po svatbě s Irenou bude mít konečně peníze ke splnění všech Lolottiných přání. Přítelkyně prozradí Ireně poměr Freda a Lolotty. Irena tomu nechce uvěřit, ale pak se rozhodne, že se sama přesvědčí. V přestrojení se dá najmout jako Fredův šofér a záhy zjistí, že přítelkyně měla pravdu. A když veze Freda s Lolottou na vyjížďku, sjede v zoufalství se srázu. Při havárii všichni zahynou. (filmovyprehled.cz)

General Information

Konec milování is a motion picture produced in the year 1913 as a CZ production. The Film was directed by Otakar Štáfl, Max Urban, with , Milos Vávra, , Alois Sedlácek, , in the leading parts. There are no reviews of Konec milování available.

Bibliography - www.filmovyprehled.cz/cs/film/395132/konec-milovani

Referenzen zum Film in anderen Datenbanken:

Disclaimer
The information above does not purport to be exhaustive, but give the level of information to our database at the time of last update. All figures are best knowledge and belief researched to, legal claims arising from incorrect or missing information are expressly rejected.
Due to the current law in some countries can be held responsible person who addresses refers to having a criminal content spread may or criminal content and pages further refer, unless he closes clear from such liability. Our links below are researched to the best of my knowledge and belief, but we can not accept in any way for the content of these web pages and links from us any liability. We provide this explanation by analogy from all countries and all languages of. Quotations, if not otherwise marked, in the usual right to quote with identification of the sources added.
The copyright lies with the authors of these quotes - Konec milování (1913) - KinoTV Movie Database (M)